بررسی عوامل موثر در سرعت واکنش شیمیایی

از ویکی خرد
پرش به: ناوبری، جستجو

محتویات

چکیده

برای سرعت بخشیدن به یک واکنش شیمیایی عوامل مختلفی موثر است.

از جمله ی این عوامل می توان به غلظت واکنش دهنده ها،سطح تماس و دما اشاره کرد.

در این پروژه سه عامل ذکر شده در واکنش منیزیم وهیدروکلریک اسید بررسی شدند.

غلظت

در آزمایش اثر غلظت بر سرعت واکنش،واکنشی که درصد غلظت اسید بیشتر بود سریعتر انجام شد.

سطح تماس

در آزمایش اثرسطح تماس،واکنشی که در آن از منیزیم پودر شده استفاده شده بود سریعتر انجام شد.

دما

در آزمایش اثردما،واکنشی سریعتر انجام سد که دای بالاتری داشت.

ابزارهای شخصی