ساخت بومرنگ با کیفیت بالا

از ویکی خرد
پرش به: ناوبری، جستجو

محتویات

نام پروژه

ساخت بومرنگ با کیفیت بالا

تعاریف

بومرنگ یک وسیله ی بومی است که بیشتر در جنگ بین دو قبیله استفاده می شود.بال های بومرنگ از بال های هواپیما برداشته شده است که باعث تعادل بومرنگ می شود.

هدف انجام پروژه

هدف از انجام پروژه این بود که بومرنگی با کیفیت بالا بسازیم تا بتواند تا مسافت زیادی را برود و برگردد.

روش انجام پروژه

برای درست انجام دادن پروژه،متغیری را انتخاب کرده که آن متغیر طول و عرض بومرنگ است و زاویه ثابت گذاشته شد و آن 90 درجه است. برای اینکه اندازه طول پرتاب شده ی بومرنگ اندازه گیری شود نخ هایی را به فاصله ی 10 سانتی متر آویزان کرده.

نتیجه گیری

معلم راهنما

خانم امینی

نام اعضای گروه

صبا شریفی دیبا رضا زاده خادم نیکی پور آذین

منابع

www.wikipedia.org

ابزارهای شخصی